Les Moulins

Villa
Melrand, Bretagne, Fr
180m2 BVO
Voorlopig ontwerp 2002

Opdrachtgever: D.Godest and M.Bonniec

Quelques maisons
Is het mogelijk een huis te maken dat tegelijkertijd het landschap volledig respecteerd en een maximale vrijheid aan de bewoner laat?
Een eerste inzet hierin bestaat uit een heldere relatie tussen huis en landschap. Beide zouden een eigen karakter moeten houden. Slechts vanuit helderheid en herkenbaarheid kan respect ontstaan. Het huis is hiertoe zeer eenvoudig van opzet gehouden, en voor het grootste deel los gemaakt van het landschap. Huis en landschap gaan ieder hun eigen gang.
De ruimtelijke structuur van het huis is een vervolg op de helderheid. Het kent geen ramen, maar glazen wanden waar uitzicht gewenst wordt (geen gaten in wanden als ramen. Deze zuigen het landschap op, maken uniek en belangrijk): het interne geeft zich volledig bloot (geen geheimen).
Dit blootgeven in helderheid wordt doorgezet in de organisatie van de ruimtes. Er is geen sprake van een hiërarchie in het huis. Elke ruimte is even belangrijk, en neemt een bijna toevallige plaats in in het huis. Dit impliceert de afwezigheid van een verkeerszone in het huis (deze legt relaties tussen ruimtes vast). Hiervoor in de plaats zijn er transformeerbare sets van wanden tussen de verblijfsruimtes geplaatst. De ruimte die binnen de sets ontstaat, nemen alle serviceonderdelen in zich op. Deze servicezones worden verbonden met de lucht of de grond, naar gelang het serviceonderdeel dit verlangt (zwevend baden, in de regen douchen, onder de zon koken).
Het vergroten van de bewegingsmogelijkheden tussen de verblijfsruimtes laat nieuwe verbanden ontstaan tussen de verschillende onderdelen van het landschap. Waar de verblijfsruimtes in een onaangetaste status enkelvoudig van aard zijn, wordt de complexiteit van ruimte en beweging (van benen èn ogen) groter naarmate de interventie van de bewoner groter is. Een maximale vrijheid van bewegen heeft in het uiterste geval een oplossing van het huis tot gevolg: huis is landschap.
Het transformeerbaar zijn van de wanden schept de mogelijkheid het huis aan te passen aan de wensen van de bewoner. Maar aangezien er een verschil is tussen een lange en korte termijn (Hoe vaak wordt je heen en weer geslingerd tussen dagelijkse praktische zaken en eindeloze universele vragen?), kennen ook de wanden verschillende transformatie snelheden. Impulsieve veranderingen zijn gekoppeld aan structurele veranderingen.