VERlicht

60 appartementen in twee bouwblokken
Rijnlaan, Heemstede, NL
6500m2 BVO
Schetsontwerp 2011

Opdrachtgever: Stichting Realisatie Nieuwbouw Rijnlaan
Partners: ADP architekten, De Regie

Download PDF-brochure


Aan de rand van Heemstede worden in Particulier Collectief Opdrachtgeverschap twee volumes ontwikkeld. Op dit moment staan op de plaats waar de nieuwbouw opgericht moet gaan worden de appartementen van het collectief dat het initiatief heeft genomen. Deze appartementen sluiten niet meer aan bij de huidige eisen, en kunnen als afgeschreven beschouwd worden. De huidige eigenaren kunnen de appartementen echter niet afschrijven. Het is hun kapitaal. De vervangende nieuwbouw zal ter compensatie van de herbouwkosten dan ook een aanzienlijk groter volume moeten omvatten dan de huidige appartementen innemen. Met de verkoop van het extra volume wordt de kapitaalvernietiging vereffend. Het schetsontwerp dient als onderlegger in het onderzoek groot het extra volume precies zal moeten worden. Dit wordt in samenwerking met overige belanghebbende partijen en externe adviseurs onderzocht.

Het realiseren van een groter volume op deze plaats dient zorgvuldig te gebeuren. De huidige appartementen liggen tegen een wijk met eengezinswoningen aan.
Aansluiting op bestaande eengezinswoningen wordt bereikt door middel van het handhaven van de huidige hoogte van de volumes ter plaatse van de aansluiting met de wijk, en het onderverdelen van de volumes in kleinere herkenbare eenheden: de maat van de eengezinswoningen kan herkend worden in de volumes.
Hiernaast wordt getracht de volumes transparant en open te houden; het zonlicht kan door de volumes schijnen, en vanaf het maaiveld kan door de volumes gekeken worden.

Op functioneel gebied wordt een goede aansluiting met de omgeving bereikt door een geleidelijke overgang van de openbare naar de private ruimte: alle verkeersruimte in de volumes wordt gebundeld in een centrale verkeersruimte. Er ontstaat een binnenstraat op de 2e verdieping die een directe visuele verbinding heeft met de openbare ruimte: grote ramen geven naar alle richtingen uitzicht.
De geborgenheid van de prive-ruimte en de openheid van de openbare ruimte zijn beide aanwezig: een beetje binnen en buiten tegelijkertijd; het (zon)licht verlicht de binnenstraat vanaf boven en vanuit alle windrichtingen.