Camp

8 appartementen en 2 woningen
Kampen, NL
1120m2 BVO
Voorlopig Ontwerp 2017

Opdrachtgever: Netgoed BV
Ontwerpteam: Henri Borduin, Marc a Campo, Michiel Zegers, Eva Souren

 

Net binnen de monumentale en beschermde middeleeuwse binnenstad van Kampen worden vier bestaande panden vervangen door nieuwbouw.
Ondanks de huidige strenge eisen vanuit monumentenzorg kent de directe omgeving toch een grote architectonische verscheidenheid zonder duidelijke architectonische kwaliteit. De enige constante is dat de huizen van baksteen of wit gepleisterd zijn. Ons ontwerp neemt deze materialen uit de omgeving over. Hiernaast hebben we de formele hoofdstraat en de informele zijstraat duidelijk afleesbaar gemaakt, terwijl de eenheid van het appartementengebouw en twee in de zijstraat gelegen grondgebonden woningen door een onderliggend maatsysteem (de Gulden Snede, 1:1,618) gewaarborgd blijft.

De grootste uitdaging lag in de organisatie van het appartementenblok. Buitenruimtes zijn in het straatbeeld nagenoeg afwezig, terwijl wij er 8 moesten zien te realiseren. Door de appartementen te ontwerpen als maisonettes rond een centraal gelegen ontsluiting kunnen de buitenruimtes net als bij de woningen in de omgeving op de eerste verdieping en in de kap gepositioneerd worden. Maar nog belangrijker: de centrale ontsluiting laat op subtiele wijze zonlicht toe tot op de begane grond. Constant veranderend strijklicht langs alle vier wanden begeleidt de bewoners van de bovenste vier appartementen tot de voordeur. Smalle ramen in het verlengde van de vides en dakramen verbindt de appartementen met elkaar en de zon.