IK

architecton 3
proloog, onderzoek en object

hout, plexiglas, was, acrylverf, koper, bladgoud

Fotografie: Eva Veldhoen (behalve foto 2)

Trailer Solid Light: Bernard Leupen

 


IK gaat over de kracht van het karakter in al zijn eenvoud en vanzelfsprekendheid. Het gaat over de noodzaak van een binnen en een buiten, die zich nooit volledig laten lezen. Het gaat over het verbinden van radicaal verschillende karaktereigenschappen, en de schoonheid die hieruit ontstaat.
Zacht en harmonieus, open en extravert, hard en rechtlijnig, gesloten en introvert. Iedere zijde communiceert op zijn eigen manier met de ruimte. Het zijn ook de karaktereigenschappen waarmee jij en ik met de wereld om ons heen communiceren. Het gaat er niet om welke eigenschap dominant is, maar om de zorgvuldigheid waarmee we ons verhouden tot anderen. Niet waarom, maar hoe. Niet het grote, maar het kleine. Uiteindelijk wordt het verschil minder belangrijk en worden de ontmoeting en het contact de essentie. En of je IK nu ziet als losse, karaktervolle vlakken die elkaar ontmoeten en met elkaar lijken te versmelten op de hoeken of als een geheel met verschillende facetten, het plotselinge besef dat er geen verschil is, kan ieder moment ontstaan. En net zo gemakkelijk weer oplossen. Dit is ook niet vreemd, want iedere zijde heeft dezelfde bouwstenen en verhoudingen. Ook zijn de openingen per rij bij elkaar opgeteld overal even groot. En die openingen vallen weer binnen de verhoudingen van de bouwstenen. Toch is iedere zijde radicaal verschillend. Verschil - geen verschil, wisselen elkaar af afhankelijk van jouw positie en die van IK ten opzichte van het licht. Licht dat soms de verschillen en het contrast groter maakt, zowel tussen als binnen de zijden. En dat soms juist alles gelijk lijkt te trekken. Licht dat verbindingen tot stand brengt en weer laat verdwijnen, door de weerschijn van een tegenoverliggend vlak of de gloed van gereflecteerd licht dat zich nestelt op een oppervlak. Het volgende moment is het weer ergens anders of gewoon verdwenen, om plotseling totaal ergens anders weer op te duiken. En langzamerhand ontstaat -weer- een kortstondig besef dat er geen verschil bestaat tussen zojuist, nu en straks.

Tentoonstellings Catalogus

download tentoonstellingscatalogus